Home Page 1 Page 2 Page 3 Page 4 Page 5

De site van ruim honderdtachtig agrariërs in Weststellingwerf
die bestaande natuurwaard
en willen combineren met een moderne bedrijfsvoering.

 

Beheerpakketten
Voor het aanvragen van beheerpakketten verwijzen wij u naar ELAN.
ELAN is in 2010 opgericht door de samenwerkende agrarische natuurverenigingen in zuidoost Friesland. Sinds de start van het ANLb in 2016 verzorgen zij de aanvragen voor beheerpakketten in de verschillende leefgebieden.

Activiteiten VANL Weststellingwerf:

1) Zonnebloemen rondom maíspercelen
S
inds 2019 stelt VANLW jaarlijks aan de leden gratis zonnebloemenzaad ter beschikking om een rand van bloemen om uw maíspercelen te zaaien. Het oogt mooi en verhoogt de biodiversiteit.
De zaden kunnen vaak met dezelfde zaaimachine die gebruikt wordt voor uw maiszaden ingezaaid worden. Vraag hiernaar bij uw loonwerker.
De bloemen kunnen tegelijkertijd met de maís geoogst worden en aan de koeien gevoerd. Of u laat ze staan voor de vogels.
De zonnebloem kan niet tegen gewasbestrijdingsmiddelen! Daarom staan ze aan de rand van het perceel want die mag in de meeste situaties sowieso niet gespoten worden.

Geef het aantal meters waarvoor u zonnebloemzaad wilt ontvangen vóór eind maart door aan Johan Baas

2) Weidevogels
--We
idevogelevaluatierapporten:
Sinds de start van het collectieve weidevogelbeheer in 2004 hieden wij jaarlijks de resultaten bij. U vindt de rapporten op de pagina: Weidevogels. In 2023 zijn wij daarmee gestopt omdat de resultaten ook via andere wegen wel bekend worden gemaakt.

--Besturenoverleg:
Jaarlijks organiseren wij een overleg met alle gebiedspartijen die betrokken zijn bij het weidevogelbeheer.

3) Ecologisch Bermbeheer
Sinds 1998 worden (inmiddels een kwart van) de bermen en de aanliggende sloten in Weststellingwerf ecologisch onderhouden door agrariers. In 2022 is het contract met de gemeente niet verlengd. Meer informatie hierover vindt u op de pagina: Bermbeheer.

4) Gebiedsbeheer Westhoek
Sinds 2014 onderhouden de agrariërs de bermen en de watergangen in de Westhoek van de gemeente. Dit is een gezamenlijk project met het Wetterskip en de gemeente.

5) Informatie verstrekken Ganzen en Faunabeheer
--Ganzen:
Onze vereniging speelt geen officiële rol meer in het ganzenbeheer. Deze belangen worden behartigd door het Collectief Ganzenbeheer Fryslân. Vanuit ELAN is dhr Hoekstra uit Nijbeets hiervoor onze vertegenwoordiger. Wij sturen relevante informatie door naar onze leden. Zie ook de pagina: Ganzen

--Faunabeheer:
Wij proberen relevante informatie door te sturen naar onze leden.

6) Contact onderhouden met leden
--Informeren:
Wij sturen geregeld mails en/of nieuwsbrieven.

--Bijeenkomsten:
Jaarlijks organiseren wij een ledenvergadering.

7) Ontwikkelen nieuwe initiatieven
Composteren

Heeft u ideëen of wensen, meld ze bij het bestuur.